կողմ

Հիդրոմշակող կատալիզատորներ

  • Հիդրոմշակող կատալիզատորներ

    Տարբեր թորվածքների համար մեր սերիական հիդրոմշակման կատալիզատորները կարող են բավարարել ձեր կիրառությունները նավթի, HDS և HDN նաֆթայի համար, HDS և HDN՝ VGO-ի և դիզելային վառելիքի, HDS և HDN՝ FCC բենզինի, HDS՝ VGO և ULSD-ի համար: