pro

Մոլեկուլային մաղեր

  • Մոլեկուլային մաղեր

    Մեր մոլեկուլային մաղերը կարող են բավարարել ձեր դիմումները Cryogenic օդի տարանջատման միավորների համար (ASUs) կառուցված են ազոտ կամ թթվածին ապահովելու համար և հաճախ համատեղ արտադրել արգոն, բնական գազի ջրազրկում և քաղցրացում, ջրածնի մաքրում PSA- ի մշակման մեջ: