կողմ

Մոլեկուլային մաղեր

  • Մոլեկուլային մաղեր

    Մեր մոլեկուլային մաղերը կարող են բավարարել ձեր դիմումները Cryogenic օդի բաժանման միավորների (ASUs) համար, որոնք կառուցված են ազոտ կամ թթվածին ապահովելու համար և հաճախ համատեղ արտադրում են արգոն, բնական գազի ջրազրկում և քաղցրացում, ջրածնի մաքրում PSA-ի մշակման մեջ: