pro

Բարեփոխող կատալիզատորներ

  • Բարեփոխող կատալիզատորներ

    Մենք առաջարկում ենք կատալիտիկ մշակման շարունակական բարեփոխման (CCR) և կիսավերականգնման բարեփոխման կատալիտիկ մշակման (CRU) լրիվ սերիական կատալիզատորներ բենզինի և BTX թիրախային արտադրանքներ ստանալու ձեր ընտրովի ծրագրերի համար: